Dette emnet er erstattet av FYS3231 – Sensorer og måleteknikk.

Semesterside for FYS3230 - Høst 2017

Dette emnet blir erstattet av et nytt emne, FYS3231, fra og med høsten 2017. Emneinnholdet vil i all hovedsak være det samme.

25. juli 2017 14:27