Dette emnet er erstattet av FYS3231 – Sensorer og måleteknikk.

Emnet erstattes av nytt emne, FYS3231

Dette emnet blir erstattet av et nytt emne, FYS3231, fra og med høsten 2017. Emneinnholdet vil i all hovedsak være det samme.

Publisert 25. juli 2017 14:27 - Sist endret 25. juli 2017 14:27