Dette emnet er erstattet av FYS3231 – Sensorer og måleteknikk.

Eksamen: Tid og sted

Informasjon om tid og sted for eksamen er ikke publisert for dette emnet.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.