FYS3280 – Halvlederkomponenter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Moderne integrerte kretser er bygd opp av mange halvlederstrukturer slik som transistorer og dioder. Emnet gir en fysisk beskrivelse av elektroniske og optiske prosesser i halvledere og anvender denne kunnskapen til å beskrive komponenter som transistorer, fotodioder, solceller og lasere. Studentene vil lage sine egne komponenter i UiOs renromslaboratorium for mikro- og nanoteknologi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du kunne:

 • gjøre rede for grunnleggende egenskaper til halvledermaterialer (båndgap, ladningsbærere, mobilitet, doping, Ferminivå, ledningsevne og -type, rekombinasjon og luminiscens), og analytisk beregne drift- og diffusjonsstrømmer.
 • beskrive virkemåten til en diode og analytisk beregne kontaktpotensial, deplesjonsone, elektrisk feltstyrke, ladningsbærerfordelinger og strøm-spenning forhold.
 • gjøre rede for virkemåten til felteffekttransistorer og bipolare transistorer, og bruke analytiske modeller til å beregne forhold mellom strøm og spenning.
 • beskrive optiske prosesser i halvledermaterialer og gjøre rede for virkemåten til fotodioder som fotodetektorer og solceller. Spesielt skal du kunne analysere en solcelle, og beregne dens elektriske effekt.
 • forklare forskjellen på spontan og stimulert emisjon som hvordan dette brukes i lysdioder (LED) og lasere. I tillegg skal studenten kunne beskrive materialegenskapene som er viktige for LED og halvlederlasere.
 • praktisk lage en Schottky-diode på egen hånd i renrom og med støtte fra andre også lage en metall-oksid-felteffekt-transistor. Deretter skal studenten kunne måle elektrisk på komponentene og evaluere ytelsen.
 • innhente opplysninger på egen hånd og vurdere nye halvledermaterialer og -komponenter med hensyn til fotovoltaiske (solcelle) og elektroniske anvendelser.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)

 • Kjemi (1+2)

 • Biologi (1+2)

 • Informasjonsteknologi (1+2)

 • Geofag (1+2)

 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må tas før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS3280:

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt (studieinfo@fys.uio.no) før forelesningen starter!

Undervisningen strekker seg over hele semesteret:

 • 2-3 timer forelesning per uke (totalt 34 timer)
 • 2 timer regneøvelser per uke (totalt 27 timer)
 • 5 laboratorieøvelser à 4 timer (obligatorisk oppmøte)

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Skriftlig eksamen midt i semesteret, som teller 20 % av samlet karakter.
 • Labrapport, som teller 20 % av samlet karakter. Labrapporten skrives på grunnlag av de fem obligatoriske labøvelsene.
 • Avsluttende muntlig eksamen, som teller 60 % av samlet karakter.

Du må ha bestått midttermeksamen, samt levert og bestått labrapport før avsluttende muntlig eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4280 – Halvlederkomponenter

Hjelpemidler til eksamen

Tillate hjelpemidler på skriftlig midtveiseksamen:

 • Øgrim og Lian: Størrelser og enheter i fysikk og teknikk
 • Rottman: Matematisk formelsamling
 • Godkjent kalkulator
 • Formelsamling som deles ut i eksamenslokalet

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2022 05:12:02

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk