Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

17. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen midt i semesteret og avsluttende skriftlig eksamen.

Hjemmeeksamen midt i semesteret

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 31. mai kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3C

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. aug. 2022 11:45