Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen midt i semesteret og avsluttende muntlig eksamen.

Hjemmeeksamen midt i semesteret

Utlevering av oppgaven: 19. mars kl. 09:00

Innleveringsfrist: 26. mars kl. 14:00

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Merknad: Dersom det blir avsluttende hjemmeeksamen i stedet så vil dette bli kunngjort rundt midten av semesteret.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2022 06:40