Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Avsluttende muntlig eksamen.

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til første eksamensdag

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til andre eksamensdag

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til tredje eksamensdag

Obligatoriske innleveringer av laboratorierapporter som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 14:02