Semesterside for FYS3810 - Vår 2021

Hei, studenter på FYS 3810 våren 2021,

Dette emnet er "klonet" med FYS 4810, og dere skal ha tilgang til samme rom på Canvas. På den felles Canvas-siden til FYS 3810/4810 ligger det foreløpig semesterplan, pensumliste, innleste forelesninger og lenker til de første samlingene på Zoom. Hvis dere ikke får tilgang til disse sidene, gi beskjed til emneansvarlig e.k.henriksen@fys.uio.no eller til studieadm@fys.uio.no.

Vennlig hilsen emeneansvarlig Ellen K. Henriksen

7. jan. 2021 11:52