FYS4110 – Moderne kvantemekanikk

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir innføring i en del videregående temaer i ikkerelativistisk kvantemekanikk. Vi tar for oss emner innenfor tre hovedområder: Grunnleggende formalisme og sannsynlighetstolkningen av kvantemekanikk, med vekt på sammenfiltring og EPR paradokset. Kvantemekaniske systemer som informasjonsbærere og hvordan dette kan brukes i kommunikasjon og kvantedatamaskiner. Vekselvirkninger mellom atomer og kvantiserte felt (fotoner) som gir mulighet for å beskrive spontan og stimulert emisjon, illustrert ved virkemåten til en laser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du innsikt i "moderne" deler av kvantemekanikken som omfatter blant annet kvantemekanisk koherens, koherent vekselvirkning mellom atomer og fotoner, og kvantemekanisk sammenfiltring.
 • kan du anvende tetthetsmatrise-beskrivelsen og studere sammenhengen mellom kvantemekaniske delsystemer og det fulle system.

 • har du grundig kunnskap om forskjellen mellom klassiske korrelasjoner og kvantemekanisk sammenfiltring.

 • kan du anvende den kvantemekaniske fotonbeskrivelse av lys på elementære strålingsprosesser.

 • har du kunnskap om grunnleggende begreper i kvanteinformasjonsteori og hvordan disse kan anvendes i kvantedatamaskiner.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 6 timer undervisning per uke (forelesninger og kollokvier).

Eksamen

 • Hjemmeeksamen midt i semesteret, som teller 20 % ved sensurering.
 • Avsluttende skriftlig eksamen, som teller 80 % ved sensurering.

Både hjemmeeksamen og avsluttende skriftlig eksamen må være bestått for å få avsluttende karakter i emnet.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9110 – Moderne kvantemekanikk

Hjelpemidler til eksamen

Hjemmeeksamen midt i semesteret: 

 • Alle hjelpemidler tillatt

​Avsluttende skriftlig eksamen:

 • Godkjent kalkulator
 • Rottman: "Matematisk formelsamling"
 • Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter"

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 15:11:32

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)