Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innføring i en del videregående temaer i ikkerelativistisk kvantemekanikk. Vi tar for oss emner innenfor tre hovedområder: Grunnleggende formalisme og sannsynlighetstolkningen av kvantemekanikk, med vekt på sammenfiltring og EPR paradokset. Kvantemekaniske systemer som informasjonsbærere og hvordan dette kan brukes i kommunikasjon og kvantedatamaskiner. Vekselvirkninger mellom atomer og kvantiserte felt (fotoner) som gir mulighet for å beskrive spontan og stimulert emisjon, illustrert ved virkemåten til en laser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • Har du innsikt i "moderne" deler av kvantemekanikken, som omfatter blant annet kvantemekanisk koherens, koherent vekselvirkning mellom atomer og fotoner, og kvantemekanisk sammenfiltring.

  • Kan du anvende tetthetsmatrise-beskrivelsen og studere sammenhengen mellom kvantemekaniske delsystemer og det fulle system.

  • Har du grundig kunnskap om forskjellen mellom klassiske korrelasjoner og kvantemekanisk sammenfiltring.

  • Kan du anvende den kvantemekaniske fotonbeskrivelse av lys på elementære strålingsprosesser.

  • Har du kunnskap om grunnleggende begreper i kvanteinformasjonsteori og hvordan disse kan anvendes i kvantedatamaskiner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9110 – Moderne kvantemekanikk

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 6 timer undervisning per uke (forelesninger og kollokvier).

Eksamen

Midttermineksamen i form av et sett skriftlige innleveringsoppgaver som vektes 20%. Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer. Avsluttende eksamen vil bli vektet 80%. For å få bestått i emnet må besvarelsene både ved midttermineksamen og avsluttende eksamen svare til bestått.

Hjelpemidler

  • Godkjent kalkulator
  • Rottman: "Matematisk formelsamling"
  • Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter"

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet byttet navn fra "Ikke-relativistisk kvantemekanikk" til "Moderne kvantemekanikk med virkning fra og med høsten 2015. Innholdet av emnet er uendret.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)