FYS4160 – Generell relativitetsteori

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en omfattende innføring i den generelle relativitetsteorien der alle former for tyngdekraft kan beskrives som en ren geometrisk effekt hvor krummingen av rom og tid følger fordelingen av energi og bevegelsesmengde til materien. Det gis en oversikt over klassiske tester av teorien, og hvordan teorien brukes for å beskrive sorte hull, gravitasjonsbølger og den kosmologiske utviklingen av universet. Emnet gir også en innføring i differensialgeometri, som er nødvendig for å kunne både formulere og anvende teorien.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • behersker du ekvivalensprinsippene og har grundig kunnskap om hvordan dette leder til en geometrisk beskrivelse av gravitasjon i form av den generelle relativitetsteorien
  • har du kunnskap om moderne differenstialgeometriske metoder, og behersker beregninger med tensorer på Riemannske mangfold
  • har du grundig kunnskap om hvordan rom og tid er krummet omkring en sfærisk-symmetrisk masse-fordeling, du kan løse praktiske problemer i en slik geometri, og kjenner de grunnleggende egenskapene til sorte hull
  • kjenner du til hva det vil si å bruke perturbasjonsteori innen GR, og hvordan dette leder til beskrivelsen av gravitasjonsbølger
  • har du grunnleggende kunnskap om den nåværende kosmologiske standardmodellen, og hvordan den bygger på Einsteins teori
  • kan du presentere avanserte problemstillinger innen GR på en klar og oversiktlig måte, og kommunisere det til medstudenter. Du kan formidle de grunnleggende prinsippene bak teorien og dens tester, til personer utenfor fagområdet.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Sterkt anbefalt:

Undervisning

Emnet går over et helt semester med inntil 6 timer undervisning per uke (forelesninger og gruppetimer).

Det inngår ukesoppgaver i emnet (ca èn per uke), som studentene forbereder hjemme og presenterer i gruppetimen.

Regler for obligatoriske innleveringer finner du her.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen avgjøres etter registrering, avhengig av hvor mange studenter som har registrert seg til eksamen. Avsluttende eksamen teller 90% og ukesoppgavene teller 10% av den endelige karakteren.

Hjelpemidler til eksamen

3 ark / 6 sider A4 med egne notater.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2020 17:11:46

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)