Semesterside for FYS4160 - Vår 2007

Eksamen 14. juni og 15. juni

11. juni 2007 09:20

Neste oppgave O1 om kosmologisk rødforskyving vil bli gjennomgått mandag den 21. mai.

11. mai 2007 18:17

I neste uke vil vi se naermere paa den kosmologiske konstanten i oppgave M2.

7. mai 2007 15:30