Semesterside for FYS4180 - Høst 2013

Overheadprosjektør og PC vil være tilgjengelig på stedet. Egen PC kan også benyttes om ønskelig. 

Tirsdag 26.11 rom V102 kl 10:00-12:00

Trond Fredheim, Ida Pauline Buran, Gøran Brekke Svaland, Andre Sevaldsen Douzette, Are Flaten, Daniel Marelius Bjørnstad og Audun Skau Hansen.

Tirsdag 26.11 rom V102 kl 13:00-15:00

Delmon Arous, Vegard Skiftestad Olsen, Knut Odvar Høie Vadla, Jostein Blyverket, Andreas Nygård Osnes og Julie Nitsche Kvalvik.

Onsdag 27.11 rom V102 kl 10:00-12:00

Jørgen Eriksson Midtbø, Aleksander Gravdahl Brzyski, Filip Sund, Lei Yang, Henrik Andersen Sveinsson og Emma Elisabeth Hagevang.

1. nov. 2013 09:05

Hver student skal skrive en separat prosjektoppgave på 10-20 sider. Den muntlige presentasjonen skal være på ca 15 min. Hvis flere studenter gir en felles presentasjon så må innlegget fra hver student være på ca 15min. 

Prosjektoppgaven skal signeres og  godkjennes av veileder  ved  forskningsgruppen. Den signerte  oppgaven skal legges i posthyllen til Knut Jørgen Måløy på ekspedisjonskontoret innen 2 desember. 

1. nov. 2013 07:47

Vedrørende prosjektoppgave så er det studentens ansvar å ta kontakt med veileder for de ulike gruppene for å avtale oppstart.

1. okt. 2013 09:00