Semesterside for FYS4180 - Høst 2014

Hver student skal skrive en separat prosjektoppgave på 10-20 sider. Den muntlige presentasjonen skal være på ca 15min. Hvis flere studenter gir en felles presentasjon så må innlegget fra hver student være på ca 15 min.  Presentasjonen skal utføres med powerpoint, pdf el.

Prosjektoppgaven skal signeres og godkjennes av veileder ved forskningsgruppen. Den signerte oppgaven skal legges i posthylla til Knut Jørgen Måløy på ekspedisjonskontoret innen 5 desember. 

23. okt. 2014 12:14