Semesterside for FYS4430 - Vår 2005

På grunn av få oppmeldte studenter er undervisningen i emnet bestemt flyttet til høstsemesteret 2005. Eksamen vil ved behov bli arrangert også i vårsemesteret 2005.

27. jan. 2005 01:00