Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og avsluttende muntlig eksamen.

Hjemmeeksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. apr. 2021 16:33