Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Avsluttende muntlig eksamen.

Tre obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til første eksamensdag

Tid: 3. desember kl. 09:00 (7 timer).

Sted: Fysikkbygningen Seminarrom Ø358

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til andre eksamensdag

Tid: 4. desember kl. 09:00 (7 timer).

Sted: Fysikkbygningen Seminarrom Ø358

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 04:46