Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Avsluttende muntlig eksamen.

Tre obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til første eksamensdag

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til andre eksamensdag

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. mai 2022 00:26