Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Godkjent obligatorisk øvelse og avsluttende eksamen.

Obligatorisk øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 06:21