Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Obligatorisk laboratoriearbeid, hjemmeeksamen og avsluttende muntlig eksamen.

Obligatorisk laboratoriearbeid

Hjemmeeksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er satt opp på første eksamensdag

Tid: 13. desember kl. 09:00 (5 timer).

Sted: Fysikkbygningen Seminarrom Ø358

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er satt opp på andre eksamensdag

Tid: 14. desember kl. 09:00 (7 timer).

Sted: Fysikkbygningen Seminarrom Ø358

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2022 03:12