Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Obligatorisk laboratoriearbeid, hjemmeeksamen og avsluttende muntlig eksamen.

Obligatorisk laboratoriearbeid

Hjemmeeksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er satt opp på første eksamensdag

Tid: 12. desember.

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er satt opp på andre eksamensdag

Tid: 13. desember.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. mai 2022 06:57