Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

13. november

Eksamensordning

Obligatorisk laboratoriearbeid, hjemmeeksamen og avsluttende muntlig eksamen.

Obligatorisk laboratoriearbeid

Hjemmeeksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er satt opp på første eksamensdag

Tid: 27. november.

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er satt opp på andre eksamensdag

Tid: 28. november.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. mai 2022 12:32