Ang. Øvelse 1, oppg. 3: …

Ang. Øvelse 1, oppg. 3: "Lag en dybdedosekurve som ikke avhenger av avstandsfaktoren". Dosen avhenger av attenuasjon, spredning og avstandsfaktor. Sistnevnte går som ((100+dm)/(100+d))^2, der dm er avstand fra overflate til dosemaks og d er avstand til gitt måledyp. Ved å multiplisere den målte dybdedoseprosenten med den resiproke av denne (1/...), fås en dose som er uavhengig av avstandsfaktoren. Mayneords korreksjonsfaktor er dermed overflødig her.

Publisert 4. mai 2005 02:00 - Sist endret 24. mai 2005 12:02