Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
14.01.2005Dag Rune Olsen  V346, kjemibygningen  “Ett hundre strålende år” – overblikk over utviklingen innen medisinsk strålingsfysikk  Forelesning 1 
19.01.2005Dag Rune Olsen   V346, kjemibygningen   “Ett hundre strålende år” - fortsettelse   
21.01.2005Dag Rune Olsen   V346, kjemibygningen  Fotoners møte med materie – kort introduksjon til vekselvirkningsteori  Forelesning 2 
04.02.2005Dag Rune Olsen   V346, kjemibygningen   Grunnleggende dosimetri – prinsipper og størrelser   Forelesning 3 
09.02.2005Dag Rune Olsen   V346, Kjemibygningen   Anvendt dosimetri I – målesystemer og apparatur   Forelesning 4 
11.02.2003Dag Rune Olsen  V346, Kjemibygningen   Anvendt dosimetri I – målesystemer og apparatur - forts.    
16.02.2005Eirik Malinen   V346, Kjemibygningen   Bestrålingsapparatur I – partikkelakseleratorer   Forelesningsnotater 
18.02.2005Dag Rune Olsen   V346, Kjemibygningen   Anvendt dosimetri II – protokoller   Forelesning 5 
23.02.2005Eirik Malinen   V346, Kjemibygningen  Bestrålingsapparatur II – Röntgenrør og strålingsspektrum   Forelesningsnotater

Röntgen 

02.03.2005Dag Rune Olsen   V346, Kjemibygningen  Stråleterapi ved kreft – en introduksjon   Forelesning 6 
04.03.2005Dag Rune Olsen   V346, Kjemibygningen   Klinisk strålebiologi I – tumorrespons og strålebiologiens ’4R-er’   Forelesning 7 
09.03.2005Dag Rune Olsen   V346, Kjemibygningen   Klinisk strålebiologi II – normalveveffekter, stråleterapiens ’Achilleshel’   Forelesning 8 
11.03.2005Dag Rune Olsen   V346, Kjemibygningen   Klinisk strålebiologi III – fraksjonering og terapeutisk ratio   Forelesning 9a

Forelesning 9b 

16.03.2005Dag Rune Olsen  V346, Kjemibygningen   Klinisk strålebiologi IV – matematiske modellering av strålerespons   Forelesning 10 
18.03.2005Dag Rune Olsen   V346, Kjemibygningen  Doseplanlegging I – dybdedosefordeling og scatteranalyse   Forelesning 11 
30.03.2005Eirik Malinen   V346, Kjemibygningen   Algoritmer i doseplanlegging I  Forelesningsnotater

 

01.04.2005Eirik Malinen   V346, Kjemibygningen   Monte Carlo simuleringer  Forelesningsnotater 
06.04.2005Taran Paulsen Hellebust  V346, Kjemibygningen  Brachyterapi I   
08.04.2005Taran Paulsen Hellebust   V346, Kjemibygningen   Brachyterapi II   
29.04.2005Dag Rune Olsen  V346, Kjemibygningen  Doseplanlegging II – dosefordeling og feltkonfigurasjon  Forelesning 13 
04.05.2005Dag Rune Olsen  V346, Kjemibygningen  Konformal stråleterapi  Forelesning 14 
06.05.2005Dag Rune Olsen   V346, Kjemibygningen   ’Det radiografiske bilde’  Forelesning 15 
11.05.2005Olsen / Malinen  V346, Kjemibygningen   Gjennomgang av øvelser mm.  Sammendrag 
Publisert 3. jan. 2005 17:47 - Sist endret 19. mai 2005 21:29