Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Obligatorisk laboratoriearbeid og klinikkoppgave, og avsluttende muntlig eksamen.

Obligatorisk lab.-arbeid og klinikkoppgave

Avsluttende muntlig eksamen

Muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til første eksamensdag

Tid: 13. juni kl. 09:00 (6 timer).

Sted: Seminarrom Ø358 Fysikkbygningen

Muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til andre eksamensdag

Tid: 14. juni kl. 09:00 (6 timer).

Sted: Seminarrom Ø358 Fysikkbygningen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 12:45