FYS4761 – CT- og røntgendiagnostikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i røntgenbasert utstyr som brukes i diagnostikk på sykehus; vanlig røntgenfotografering, gjennomlysning og intervensjon, samt CT. Det vil bli lagt vekt på å gi en innføring i metoder for måling, beregning og evaluering av stråledose og bildekvalitet. Emnet skal gi nødvendig kunnskap for arbeide som medisinsk fysiker innen området røntgendiagnostikk på sykehus, en funksjon det er krav om i henhold til forskrift om strålevern og bruk av stråling av 29. oktober 2010.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Kjenne til hovedprinsippene for teknologisk oppbygging av røntgenbasert, radiologisk utstyr og CT
  • Kunne forklare grunnleggende prinsipper for bildedannelse og bilderekonstruksjonsteknikker for røntgenutstyr og CT
  • Kjenne til ulike diagnostiske anvendelsesområder for de ulike apparaturene og teknikkene som benyttes
  • Kjenne til grunnleggende prinsipper for optimalisering av undersøkelser mht stråledoser og bildekvalitet
  • Kunne utføre kvalitetskontroll av røntgenutstyr og CT, og vurdere resultatene i form av en rapport.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

FYS-KJM4710 – Stråling og strålingsdosimetri (videreført)/FYS4711 – Stråling og dosimetri

Overlappende emner

Undervisning

10 forelesninger. 2x4 timer laboratorieøvelser på Oslo Universitetssykehus (obligatoriske). Det vil i tillegg bli satt av tid til gruppearbeid og øvelser.

Obligatorisk innlevering av laboratorierapport fra den ene laboratorieøvelsen. Disse er gyldig tre år etter godkjenning.

Undervisningen gjennomføres som intensivundervisning over en periode på 4 uker som avsluttes med muntlig eksamen.

Eksamen

Det arrangeres muntlig slutteksamen.

Den obligatoriske oppgaven graderes som godkjent/ikke godkjent, og må være godkjent før eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9761 – CT- og røntgendiagnostikk

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. nov. 2020 20:12:26

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)

Dette emnet vil ikke bli undervist våren 2020.