Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Innleveringsoppgaver midt i semesteret, avsluttende eksamen (eksamensform blir bestemt i begynnelsen av semesteret).

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. aug. 2020 19:45