Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

15. mai

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser, multiple choise-eksamener, prosjektoppgave og avsluttende hjemmeeksamen.

Første innleveringsoppgave

Andre innleveringsoppgave

Tredje innleveringsoppgave

Avsluttende hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 20. mai kl. 09:00

Innleveringsfrist: 28. mai kl. 09:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Prosjektoppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2022 13:57