FYS9420 – Eksperimentalteknikker i porøse og komplekse systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir studentene innføring i viktige eksperimentalteknikker innen feltet kondenserte fasers fysikk. Emnet er tilpasset aktiviteten ved PoreLab, senter for fremragende forskning, med en spesiell vinkling mot porøse mediers fysikk. Undervisningen er bygget opp rundt fire prosjekter hvor studentene anvender teknikkene på realistiske problemer i kondenserte fasers fysikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til hvordan PID-kontrollere kan brukes i eksperimentelle oppsett med spesielt fokus på temperaturkontroll. Du har erfaring i hvordan temperaturen i et system kan kontrolleres.
  • kjenner du til teorien bak dynamisk lysspredning og har erfaring i å benytte lysspredning ved analyse av diffunderende partikler og partikler i et konvektivt hastighetsfelt til å bestemme væskens viskositet, partiklenes diffusjonskonstant og størrelse.
  • har du erfaring i å sette opp et 2D eksperiment med tofase strøm i porøse medier, og du kan utføre billedbehandling og analyse for å bestemme struktur og dynamikk. Du kjenner til fundamentale mekanismer for tofase strøm i porøse medier og hvordan numeriske modeller kan brukes for å forstå mønsterdannelsene som observeres.
  • vil du ha erfaring i å utføre et eksperiment relatert til strømning i porøse medier ved NTNU-noden til PoreLab.
  • kan du samarbeide i grupper med andre studenter.
  • kan du utføre forskningsprosjekter nær forskningsfronten og skrive en vitenskapelig forskningsrapport.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av fire prosjektoppgaver, og inkluderer ca. 4 timer forelesning før gjennomføringen av hver prosjektoppgave. Hver prosjektoppgave utgjør 1-2 fulle arbeidsdager på laboratoriet. Du må skrive en obligatorisk forskningsrapport til hver prosjektoppgave.

Presentasjon av en eksperimentell vitenskapelig artikkel som er publisert i løpet av de siste ti årene, må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Minst én av prosjektoppgavene skal utføres ved SFF PoreLab-noden ved NTNU i Trondheim. Reiseutgifter blir dekket.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Fire prosjektoppgaver med tilhørende obligatoriske forskningsrapporter.

  • Avsluttende muntlig eksamen: presentasjon av én av forskningsrapportene.

Alle de fire prosjektoppgavene og avsluttende muntlig eksamen må være bestått i samme semester for å bestå emnet.

Dette emnet har en obligatorisk øvelse i form av en presentasjon, som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4420 – Eksperimentalteknikker i kondenserte fasers fysikk

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 13:13:59

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)