FYS9761 – CT- og røntgendiagnostikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i røntgenbasert utstyr som brukes i diagnostikk på sykehus; vanlig røntgenfotografering, gjennomlysning og intervensjon, samt CT. Det vil bli lagt vekt på å gi en innføring i metoder for måling, beregning og evaluering av stråledose og bildekvalitet. Emnet skal gi nødvendig kunnskap for arbeide som medisinsk fysiker innen området røntgendiagnostikk på sykehus, en funksjon det er krav om i henhold til forskrift om strålevern og bruk av stråling av 29. oktober 2010.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Kjenne til hovedprinsippene for teknologisk oppbygging av røntgenbasert, radiologisk utstyr og CT
  • Kunne forklare grunnleggende prinsipper for bildedannelse og bilderekonstruksjonsteknikker for røntgenutstyr og CT
  • Kjenne til ulike diagnostiske anvendelsesområder for de ulike apparaturene og teknikkene som benyttes
  • Kjenne til grunnleggende prinsipper for optimalisering av undersøkelser mht stråledoser og bildekvalitet
  • Kunne utføre kvalitetskontroll av røntgenutstyr og CT, og vurdere resultatene i form av en rapport.

Undervisning

10 forelesninger. 2x4 timer laboratorieøvelser på Oslo Universitetssykehus (Obligatoriske). Det vil i tillegg bli satt av tid til gruppearbeid.

Obligatorisk innlevering av to detaljerte laboratorie / prosjektrapporter.

Undervisningen gjennomføres som intensivundervisning over en periode på 4 uker som avsluttes med eksamen.

Eksamen

Det arrangeres muntlig slutteksamen.

Den obligatoriske oppgaven graderes som godkjent/ikke godkjent, og  må være godkjent før eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)