FYS9761 – CT- og røntgendiagnostikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i røntgenbasert utstyr som brukes i diagnostikk på sykehus; vanlig røntgenfotografering, gjennomlysning og intervensjon, samt CT. Det vil bli lagt vekt på å gi en innføring i metoder for måling, beregning og evaluering av stråledose og bildekvalitet. Emnet skal gi nødvendig kunnskap for arbeide som medisinsk fysiker innen området røntgendiagnostikk på sykehus, en funksjon det er krav om i henhold til forskrift om strålevern og bruk av stråling av 29. oktober 2010.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Kjenne til hovedprinsippene for teknologisk oppbygging av røntgenbasert, radiologisk utstyr og CT
  • Kunne forklare grunnleggende prinsipper for bildedannelse og bilderekonstruksjonsteknikker for røntgenutstyr og CT
  • Kjenne til ulike diagnostiske anvendelsesområder for de ulike apparaturene og teknikkene som benyttes
  • Kjenne til grunnleggende prinsipper for optimalisering av undersøkelser mht stråledoser og bildekvalitet
  • Kunne utføre kvalitetskontroll av røntgenutstyr og CT, og vurdere resultatene i form av en rapport.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

FYS-KJM4710 – Stråling og strålingsdosimetri (videreført)/FYS4711 – Stråling og dosimetri

Overlappende emner

Undervisning

10 forelesninger. 2x4 timer laboratorieøvelser på Oslo Universitetssykehus (obligatoriske). Det vil i tillegg bli satt av tid til gruppearbeid og øvelser.

Obligatorisk innlevering av to detaljerte laboratorie- / prosjektrapporter.

Undervisningen gjennomføres som intensivundervisning over en periode på 4 uker som avsluttes med eksamen.

Eksamen

Det arrangeres muntlig slutteksamen.

De to obligatoriske laboratorie- / prosjektrapportene graderes som godkjent/ikke godkjent, og må være godkjent før eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4761 – CT- og røntgendiagnostikk

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 17:12:32

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)

Dette emnet kommer ikke til å bli undervist vårsemesteret 2020.