FYS9761 – CT- og røntgendiagnostikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring til bildedannende utstyr som er basert på ioniserende stråling og brukes på sykehus. Dette omfatter ulike former for røntgenapparater, CT, gammakamera/SPECT og PET. Det startes med å gi en innføring i oppbygning av utstyr, før vi tar for oss de grunnleggende prinsippene for bildedannelse. Enkelte eksempler på anvendelser vil også bli gitt. Det vil bli gjennomgått ulike prinsipper for måling og beregning av stråledose og bildekvalitet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

  • kunne forklare grunnleggende prinsipper for bildedannelse og bilderekonstruksjon for diagnostisk utstyr som benytter ioniserende stråling.
  • ha kunnskap om teknologisk oppbygning av apparatene.
  • kjenne til ulike anvendelsesområder. 
  • kunne beregne stråledoser.
  • kunne gjøre rede for forskjellige metoder for måling av stråledoser og bildekvalitet.
  • forstå grunnleggende prinsipper for optimalisering av undersøkelser mht stråledoser og bildekvalitet.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

FYS-KJM4710 – Stråling og strålingsdosimetri (videreført)/FYS4711 – Stråling og dosimetri

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gjennomføres som intensivundervisning over en periode på fem uker:

  • 10 forelesninger
  • Det inngår også obligatorisk  innlevering av to skriftlige rapporter. Rapportene vurderes som godkjent/ikke godkjent, og er gyldig i tre år etter godkjenning

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering. Eksamen arrangeres rett etter perioden med intensivundervisning er ferdig.

De obligatoriske oppgavene må være godkjent før eksamen. ​

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4761 – CT- og røntgendiagnostikk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. okt. 2021 03:20:40

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2021

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)