Johan Frederik Storm: Bevissthet

Sammendrag

I århundrer har mennesker undret seg over forholdet mellom kropp og sinn, mellom materie og ånd, det fysiske og det mentale, den "ytre", objektive verden og våre "indre", subjektive opplevelser av verden.
Dette grunnleggende mysteriet, ofte kalt 'hjerne-bevissthets-problemet', har lenge vært tema for filosofi og religion, men mange mente at det var umulig å studere vitenskapelig. Likevel, de siste tiårene har naturvitenskapene for alvor kastet seg over dette mysteriet. Og man har nylig gjort lovende funn, som også er høyst relevante for praktiske, medisinske og etiske problemer, og også for moderne teknologi som kunstig intelligens og robotikk.
Et viktig trekk ved dagens bevissthets-studier, er at de spenner fra høyst abstrakte, filosofiske ideer, via mer eller mindre erfaringsbaserte eller spekulative teorier og modeller, til helt konkret, eksperimentell testing av hjernens fysiske og kjemiske signaler, på linje med annen naturvitenskap.
I denne forelesningen vil jeg gi en rask innføring i noen trekk av moderne bevisshetsforskning.
 

Leselekse

Neural correlates of consciousness: progress and problems
Christof Koch, Marcello Massimini, Melanie Boly, Giulio Tononi
DOI: 10.1038/nrn.2016.22, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27094080/

Grunnlaget for vår bevissthet
Fra elektriske signaler i hjerneceller til opplevelser: Nye eksperimenter hjelper oss å forstå vår bevissthet, JF Storm — 19. mars 2021
https://www.med.uio.no/om/aktuelt/blogg/2021/grunnlaget-for-var-bevissthet.html

NRK  P2 ABELS TÅRN, teaser om bevissthet. 
https://radio.nrk.no/podkast/abels_taarn/l_17a4bdcf-d989-406c-a4bd-cfd989a06c6d

Relatert stoff

http://bevissthetsforum.no/

https://forskning.no/hjernen-sovn/forskere-kan-ha-funnet-ut-hvor-drommer-kommer-fra/1779982

UiO Life Science event February 2021: 
Can we make a conscious robot? If so, should we?
Full event: https://youtu.be/aNOW3I76tA8 <https://youtu.be/aNOW3I76tA8

Publisert 26. apr. 2021 13:21 - Sist endret 26. apr. 2021 13:21