Semesterside for MENA3100 - Vår 2014

13:15 til ? har vi siste kollokvietimer. Det har kommet et ønske om eksamensoppgaver som skal gjennomgås. Vi er i møterommet vårt her i Forskningsparken. Går dere inn døren ved Truls Nordbys kontor er det rett frem.

26. mai 2014 21:33

Overhøring går som planlagt

26. mai 2014 07:25

Altfor sent ligger det nå en oppdatert liste kalt "Spissing av pensum 2014 siste" på fellesområdet.

26. mai 2014 07:24

Samtalene foregår i auditoriet vi pleier å bruke.

Mandagen blir et problem om det blir streik. Beskjed blir da gitt.

Detaljerikdommen i de to siste pensumkapitlene er større enn hva vi trenger. Jeg skal prøve å si noe om hva som er viktigst rel. snart.

23. mai 2014 10:05

Presentasjonene til Spyros ligger på fellesområdet.

21. mai 2014 08:56