Semesterside for MENA3100 - Vår 2019

Du kan finne løsningsforslaget for avsluttende eksamen her.

1. juli 2019 09:05

På grunn av mange påmeldte til MENA3100 har vi måttet endre undervisningsrom. På torsdag 17. januar (og resterende torsdager) blir undervisningen holdt i auditorie storefy i fysikkbygget. På mandager vil undervisningen bli gitt i aud. II i geologibygget.

 

Vi kommer også til å øke antall labgrupper. Mulige tidspunkt for lab.øvelser er: Man 9-12, tir, ons, og fre.: 9-12 og 13-16, tor. 13-16.

Merk deg alle alternative tidspunkt som kan passe for deg. Det er ikke gitt at du kan få ditt førstevalg. Vi vet at Man 9-12 og tir 13-16 kolliderer med MENA2000 undervisning og fint om de som ikke følger dette emenet vurderer disse tidspunktene spesielt.

11. jan. 2019 17:14

The lectures will be held in Agora, a room that is located in Forskningsparken in the localities of FERMiO/SMN. We will use the textbook Materials Characterization: Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods, Second edition by Yang Leng. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527670772)

In addition to common lectures scheduled on Mondays and Thursdays, additional lab hours can be anticipated. During the first lecture, 17th of January, you will be divided up in 5 different laboratory groups and it is important that you attend (also if you are on a waiting list). Please get in contact if you have any questions or know that you are unable to attend on the 17th of January.

Anette E. Gunnæs

17. des. 2018 17:49