Semesterside for MENA3100 - Vår 2020

I MENA3100 vil avsluttende skriftlig skoleeeksamen bli gjort om til skriftlig hjemmeeksamen på grunn av situasjonen knyttet til korona-viruset. Hjemmeeksamenen vil begynne samme dag som eksamen normalt skulle vært, og innleveringsfrist blir 7 dager (1 uke) etter. Arbeidsomfanget vil normalt tilsvare inntil 2 dagsverk, med alle hjelpemidler tillatt. Du vil få nærmere beskjed om hvordan dette settes opp rent praktisk etter påske.

Karakteren som gis i emnet denne våren er Bestått/Ikke bestått. Dette er i tråd med retningslinjene som er fastsatt av MN fakultetet. MN fakultetets nettside om eksamen våren 2020 finner du her: https://www.mn.uio.no/om/hms/koronavirus/eksamen-2020.html

Du kan lese mer om inspera her: https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/

Dersom du har spørsmål så kontakt...

3. apr. 2020 19:08

I likhet med tidligere år kommer vi til å benytte læreboken  "Materials Charactarization, Introduction to Microscopic and spectroscopic methods", second edition av Yang Leng.

Link til lærebok og oversikt over pensumrelevante sider i denne finner du på denne emnesiden.

 

Undervisningsmateriale med mer vil bli lagt ut på emnets Canvasside. Ønsker du å forberede deg til de første undervisningsukene kan du starte med å friske opp kunnskap knyttet til fasediagrammer og lese pensumrelevante sider i kap. 1 (Lysmikroskopi) og 10 (Termisk analyse).

 

Fellesundervisning (forelesninger/kollokvier) kommer til å finne sted i 4. etg på østsiden i fysikkbygget (seminarrom Ø434). For å få en oversikt, og sikre at alle har en laboratoriegruppe, er det viktig at du gir beskjed om du blir forhindret i å møte til 1. undervisningstime tir. 14. januar.

 

Det er 4 obligatoriske labøvelser a' 4 timer i løpet av semestre...

20. des. 2019 13:31