Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Studentpresentasjon og avsluttende muntlig eksamen.

Studentpresentasjon

Avsluttende muntlig eksamen

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som trekkes ut til første eksamensdag

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som trekkes ut til andre eksamensdag

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. aug. 2022 10:14