Pensum, NAT 2010 V

Pensumlitteratur:

Grimenes, Jerstad og Sletbak: Grunnleggende fysikk for universitet og høyskole (Cappelen Damm)

Angell, Flekkøy og Kristiansen: Fysikk for lærere (Gyldendal)

Angell m. fl.: Fysikkdidaktikk (Høyskoleforlaget / Cappelen Damm)

Hannisdal og Ringnes: Kjemi for lærere (Gyldendal 2013, 2. utgave)

I tillegg til utvalgte kapitler fra bøkene på lista over, vil noen nettbaserte ressurser være pensum. Videre forventes det at studentene kjenner det som blir diskutert på samlinger og de forsøkene som gjøres (samlingene er obligatoriske). En mer detaljert pensumliste vil ligge i Fronter-rommet til Nat 2010V.

 

Tilleggslitteratur:

Grønneberg, Hannisdal, Pedersen og Ringnes: Kjemien stemmer 1 & 2 grunnbok og studiebok (Cappelen)

eller tilsvarende læreverk for programfagene kjemi 1 og kjemi 2.

Publisert 14. jan. 2016 15:35 - Sist endret 6. apr. 2016 14:22