Dette emnet er erstattet av FYS4580 – Nukleær teknologi.

Semesterside for FYS-KJM4580 - Vår 2011