Forelesningene begynner på mandag 16. …

Forelesningene begynner på mandag 16. januar og jeg har nå lagt ut forelesningene til vekselvirknings delen av kurset, på " Detaljert undervisningsplan".

Disse er på Engelsk, men tilsvarende på norsk er å finne på kursets eldre sider, V05 og V04.

Publisert 13. jan. 2006 20:40 - Sist endret 19. apr. 2006 19:12