Pensum/læringskrav

Bokliste:

Dette er en liste over bøker som forelseserne bruker i sine forelesninger.

Attix, Frank Herbert: Introduction to radiological physics and radiation dosimetry, er hovedboka og må kjøpes.

Eric J. Hall: Radiobiology for the radiologist, blir også brukt i kurset FYS4720 - Cellulær radiobiologi og bør kjøpes dersom man også har tenkt å ta dette kurset.

Pensum til eksamen er det som har blitt forelsest, da med utgangspunkt i deler av disse bøkene.

Attix, Frank Herbert : Introduction to radiological physics and radiation dosimetry , 1986. New York : John Wiley.. ISBN: 0-471-01146-0.

Spinks, J. W. T. & Woods, R. J.: An introduction to radiation chemistry, 1990. New York : Wiley. ISBN: 0-471-61403-3.

Lieser, Karl Heinrich: Nuclear and radiochemistry : fundamentals and applications - 2nd ed., 2001. Berlin : Wiley-VCH. ISBN: 3-527-30317-0.

Eric J. Hall: Radiobiology for the radiologist, 2000. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 0-7817-2649-2.

Pensum vår 2005:

Attix: Kap 1-2, 4, 7-9, første del av 10 og 12-14

Hall: Kap 10-12, 14, 15, og 19

Spinks & Woods: Kap 1, 7 og 8

Lieser: Kap 2, 4 og 5

Publisert 3. nov. 2005 15:27 - Sist endret 25. nov. 2005 12:50