Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
16.01.2006Audun Sanderud  KV346  Vekselvirkningsteori: fotoner  Kapittel 7 i Attix

Forelesningsnotater: Fotoner  

19.01.2006Audun Sanderud  KV346  Vekselvierkningsteori: oppsummering fotoner og ladde partikler  Kapittel 7 & 8 i Attix

Forelesningsnotater: Fotoner2 & Ladde partikler

 

23.01.2006Audun Sanderud  KV346  Vekselvirkningsteori: ladde partikler  Kapittel 8 i Attix

 

26.01.2006Audun Sanderud  KV346  Vekselvirkningsteori: nøytroner  Forelesningsnotater: Nøytroner

Oppgaver: Alle i Kap. 7

Svar: Oppgaver7

Power Point  

30.01.2006Audun Sanderud  KV346  Vekselvirkningsteori: oppsummering og oppgaver  Kapittel 7 & 8 i Attix

Oppgaver: Kap. 8: 1-2 og 5-15.

Svar: Oppgaver8

Power Point  

02.02.2006Audun Sanderud  KV346   Ikke-radioaktive strålekilder  Kapittel 9 i Attix

Forelesningsnotater: Non-radioactive  

06.02.2006Per Hoff  KV346   Radioaktivitet, del 1  Forelesningsnotater: radfys1

Forelesningsnotater: radfys2 

09.02.2006Per Hoff   KV346   Radioaktivitet, del 2  Forelesningsnotater: radfys3

Forelesningsnotater: radfys4  

13.02.2006Audun Sanderud  KV346   Dosimetri, del 1  Kapittel 1, 2 og 4 i Attix

Forelesningsnotater: Strålefelt & Indirekte ioniserende 

16.02.2006Audun Sanderud  KV346   Dosimetri, del 2   Kapittel 1, 8 (siste del) og 10 (første del) i Attix

Forelesningsnotater: Direkte ioniserende & Kavitets teori  

20.02.2006Audun Sanderud  KV346   Dosimetri måleprinsipper, del 1 ionekammer  Kapittel 12 og 13 i Attix

Forelesningsnotater: Ionekammeret

Obligatorisk oppgave 1: Vekselvirkningsteori og dosimetri blir delt ut. 

23.02.2006Per Hoff  KV346   Dosimetri måleprinsipper, del 2 TLD  Kapittel 14 i Attix

Forelesningsnotater: radfys6  

06.03.2006Audun Sanderud   Biofysikk, oppmøte KV346  Laboratorieøvelse 1  Gruppe 1 (Ingerid, Mahwash, Siri, Helene Marie): Øvelse 1 kl. 12.30-15.30.

Leveringsfrist for Obligatorisk oppgave 1 

07.03.2006 Audun Sanderud   Biofysikk, oppmøte KV346  Laboratorieøvelse 1  Gruppe 2 (Aida, Gunhild, Alise): Øvelse 1 kl. 9-12 
09.03.2006 Audun Sanderud   Biofysikk, oppmøte KV346   Laboratorieøvelse 1/2   Gruppe 3 (Morten, Bård, Hien Ngo, Deneke): Øvelse 1 kl. 9-12

Gruppe 2 (Aida, Gunhild, Alise): Øvelse 2 kl. 12.30-15.30 

10.03.2006Audun Sanderud   Biofysikk, oppmøte KV346   Laboratorieøvelse 2   Gruppe 3 (Morten, Bård, Hien Ngo, Deneke): Øvelse 2 kl. 9-12 
13.03.2006Audun Sanderud  Biofysikk, oppmøte KV346  Laboratorieøvelse 2   Gruppe 1 (Ingerid, Mahwash, Siri, Helene Marie): Øvelse 1 kl. 12.30-15.30. 
27.03.2006Per Hoff  KV346  Strålekjemi, del 1   Kapittel 1, 7 og 8 i Spinks & Woods, Kapittel 2, 4 og 5 i Lieser og Kapittel 14 og 15 i Hall

Forelesningsnotater: radfys5 

30.03.2006Audun Sanderud  KV346   Strålebiologisk grunnlag for strålevern, del 1  Kapittel 12 & 19 i Hall

Forelesningsnotater: Deterministic effects

 

03.04.2006Per Hoff  KV346  Strålekjemi, del 2  Forelesningsnotater: radfys7

Frist for innlevering av labrapport fra øvelse 1 og 2.

Her er Obligatorisk oppgave 2  

06.04.2006Audun Sanderud   KV346   Strålebiologisk grunnlag for strålevern, del 2  Kapittel 10 & 11 i Hall

Forelesningsnotater: Stochastic effects and summary part1 

20.04.2006Malinen / Sanderud  Radiumhospitalet, innenfor hovedinngangen.  Laboratorieøvelse 3: Termoluminescens- (TL) dosimetri   Øvelse 3

Vi møtes på Radiumhospitalet kl.14.00 ved hovedinngangen

Leveringsfrist for Obligatorisk oppgave 2  

24.04.2006Per Hoff  KV346  Stråledose - enheter og grunnbegreper, del 1  Forelesningsnotater: radfys8  
27.04.2006Per Hoff  KV346  Stråledose - enheter og grunnbegreper, del 2   
27.04.2006Audun Sanderud  KV322    Frist for innlevering labrapport fra øvelse 3. 
04.05.2006Audun Sanderud  KV346  Opsummering Obliger og Lab   
29.05.2006  KV346   Eksamen   
31.05.2006  KV346   Eksamen   
Publisert 16. feb. 2006 12:42 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50