Dette emnet er nedlagt

Informasjon om det obligatoriske forkurset …

Informasjon om det obligatoriske forkurset i diff. likninger er nå lagt ut her . Forkurset avholdes i uke 2/3.

Publisert 5. jan. 2004 01:00 - Sist endret 5. mars 2004 17:28