Dette emnet er nedlagt

Endring av pensum: kap. 12 …

Endring av pensum: kap. 12 om gravitasjon tas ut, og erstattes med kapittelet om differensiallikninger i læreboka i MAT-INF1100 (T. Lindstrøm, "Kalkulus").

Publisert 3. feb. 2004 01:00 - Sist endret 5. mars 2004 17:28