Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FYS-MEF1110 - Vår 2004

Endring av pensum: kap. 12 om gravitasjon tas ut, og erstattes med kapittelet om differensiallikninger i læreboka i MAT-INF1100 (T. Lindstrøm, "Kalkulus").

3. feb. 2004 01:00

NB! Husk at det er obligatorisk fremmøte på første forelesning! De som ikke møter opp vil bli strøket fra emnet.

14. jan. 2004 01:00

Informasjon om det obligatoriske forkurset i diff. likninger er nå lagt ut her . Forkurset avholdes i uke 2/3.

5. jan. 2004 01:00