Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FYS-MEF1110 - Vår 2005

OBS! Gruppeundervisningen begynner først i uke 3, hvilket innebærer at de første gruppene har undervisning mandag 17. januar (se ellers under "tid og sted").

10. jan. 2005 01:00

Ingen forelesning 10. januar (pga konteeksamen). Første forelesning blir 12. januar. Obligatorisk fremmøte da. Vel møtt!

7. jan. 2005 01:00

For å slippe dobbelt arbeid for kursansvarlig, vil bare websidene for FYS-MEK1110 vedlikeholdes. De to kursene FYS-MEK og FYS-MEF er jo svært like. Dere som er FYS-MEF1110-studenter, må derfor bruke FYS-MEK1110-sidene for nesten alle beskjeder om kurset. Info om grupper og spesifikke beskjeder til MEF-studentene vil imidlertid til dels bare ligge på FYS-MEF-sidene. Dere må derfor sjekke begge kurswebsidene. Vi beklager det ekstra arbeidet dette vil medføre for dere.

7. jan. 2005 01:00