Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FYS-MEF1110 - Vår 2007

Informasjonen om dette kurset blir kun gitt på hovedsiden for kurset - se lenken til FYS-MEK1110.

10. jan. 2007 01:05

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning! Studenter som ikke møter opp, eller ikke gir beskjed på forhånd, blir slettet. Forfall meldes til studieinfo@fys.uio.no.

3. jan. 2007 16:35