Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FYS-MENA4110 - Høst 2007

NB! Merk at emnebeskrivelsen inneholder uklar informasjon mht. hva som faktisk teller på sluttkarakteren. Det korrekte skal være at avsluttende eksamen teller 100%.

4. des. 2007 17:38