Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Teoretisk pensumlitteratur til FYS2150L (utenom teorien i labøvingene)

  • Kapitler fra boka "Fysikkdidaktikk" (Angell et al., gis ut i juni 2011) deles ut på første kursdag.

  • Lærebok i eksperimentalfysikk: G. L. Squires: Practical Physics (fourth edition), 2001. Cambridge.

Publisert 13. okt. 2009 15:42 - Sist endret 3. des. 2010 14:26