Dette emnet er nedlagt

Undervisningsmateriale

Innledning - om kurset og om journalskriving

Pensumlitteratur

Lenke til læreplan i fysikk

Forside

Didaktisk refleksjon - eksempel

Små øvelser

Store øvelser

Semesteroppgave

Litt vitenskapsteori 1 (Power Point)

Litt vitenskapsteori 2 - om om eksperimenter i vitenskapen og i klasserommet (Power point)

Chalmers 4 og 5 - Induktivisme, falsifikasjonisme mm (Power point)

Angell et al.: "An empirical-mathematical modelling approach..."