Dette emnet er nedlagt

Små øvelser

Innledning: Datalogging og ny teknologi i fysikkundervisingen 

Datalogging, rettlinjet bevegelse

Vogn på skråplan med friksjon

Kraftstøt

Newtons 3. lov

Bevegelse med luftmotstand

Digitalisering av lyd

Enkel krets

Dioden

Modellering

Kraften mellom to magneter

Natriumlinjen

Magnetfall i spole

Lydbølger (svevetone)

Svevetoner med GLX

Newtons avkjølingslov

Interferens med vannbølger og med lysbølger