Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
19.01.2010Angell, Henriksen, Dysthe   FV 213 ("Skolelab")  Innledning, litt om journalskriving, litt teori, demonstrasjon av datalogging (rettlinjet bevegelse)  Se "Innledning" og "Datalogging, rettlinjet bevegelse" i mappen "Undervisningsmateriale - små øvelser" samt kapitel 1 og 2 i Chalmers  
26.01.2010Dysthe  Fysikk V 216   Tid og frekvens  Se Fronter 
02.02.2010Dysthe  Fysikk V 216   Strøm og spenning  Se Fronter 
09.02.2010Dysthe  Fysikk V 216   Lengde, hastighet og akselerasjon  Se Fronter 
16.02.2010    LABDAGEN UTGÅR PGA PPU-UNDERVISNING   
23.02.2010Dysthe  Fysikk V 316  Temperatur og varme  Se Fronter 
02.03.2010Angell & Henriksen  Fysikk V 213   Datalogging (Tre av oppgavene, - de andre tre den 09.03.2010  Litt teori: Chalmers kap. 3. Se forsøksbeskrivelser "Vogn på skråplan med friksjon", "Kraftstøt" og "Newtons 3. lov", "Magnetfall i spole", "Lydbølger" og "Bevegelse og luftmotstand" under "Små øvelser". Se også artikkelen av Angell et al. i mappen "Undervisningsmateriale".

 

09.03.2010Angell & Henriksen  FV 213, "Skolelab"  Datalogging (Tre av oppgavene, - de andre tre den 02.3.2010  Litt teori: Chalmers kap. 4 og 5.

Se forsøksbeskrivelser "Vogn på skråplan med friksjon", "Kraftstøt" og "Newtons 3. lov", "Magnetfall i spole", "Lydbølger" og "Bevegelse og luftmotstand under "Små øvelser". Se også artikkelen av Angell et al. i mappen "Undervisningsmateriale". 

16.03.2010PPU praksis uke 11, 12 og 14, 15  PPU praksis uke 11, 12 og 14, 15  PPU praksis uke 11, 12 og 14, 15   
20.04.2010Angell & Henriksen  Fysikk V 213 ("Skolelab")   Elektronikk og digitalisering av lyd  Se forsøksbeskrivelser "Enkel krets", "Digitalisering av lyd" og "Dioden" under "Små øvelser" 
27.04.2010Angell & Henriksen  Fysikk V 213 ("Skolelab")  Modellering: Modellus, Nedbøyning av linjal, kraft mellom magneter   Se tekst om nedbøyning av linjal i artikkel av Angell et al. i mappen "Undervisningmateriale" og "Modellering" og "kraft mellom magneter" under "Små øvelser". 
04.05.2010Read  Fysikk V 225   Spektroskopi  Se tekst under "Store øvelser" i mappen "Undervisningsmateriale" 
11.05.2010Read  Fysikk V 225   Elastisitet   Se tekst under "Store øvelser" i mappen "Undervisningsmateriale" 
18.05.2010Read  Fysikk V 225   Braggdiffraksjon   Se tekst under "Store øvelser" i mappen "Undervisningsmateriale"  
25.05.2010Read  Fysikk V 225   Gammastråling   Se tekst under "Store øvelser" i mappen "Undervisningsmateriale"  
01.06.2010Angell & Henriksen  Fysikk V 213 ("Skolelab")   Newtons avkjølingslov, Interferens med vannbølger og med lys, Natriumlinjen   Se tekster under "Små øvelser" i mappen "Undervisningsmateriale"  
Publisert 11. des. 2009 11:11 - Sist endret 23. feb. 2010 12:49