Dette emnet er nedlagt

Semesteroppgave

I løpet av kurset FYS2150L skal du velge deg en "åpen" laboppgave, gjennomføre denne og levere inn en rapport.

Hva er en åpen oppgave?
En åpen laboppgave er en oppgave der du selv definerer problemstillingen, velger ut relevante parametre å måle for å få svar på forskningsspørsmålet ditt, setter opp eksperiment(er), gjennomfører målinger og analyser, og rapporterer resultatet. Problemstillingen du velger, skal IKKE ha et svar som du enkelt kan slå opp i en standard fysikklærebok eller et leksikon. Vi ønsker, som sagt, helst at du selv tenker ut en problemstilling du har lyst til å undersøke. Nederst på denne siden er det gitt en liste over mulige problemstillinger. Hvis du har vanskelig for å komme på  en god oppgave, bruk denne lista som inspirasjon, eller velg en av de foreslåtte problemstillingene. Som du ser av eksemplene, skal ikke problemstillingen din kreve faglig spesialisering eller avansert utstyr. De beste problemstillingene kommer gjerne fra dagliglivet og kan undersøkes med enkelt utstyr.

Veiledning og tilgjengelig utstyr
Kurslederne er tilgjengelige for å diskutere oppgavevalg og avgrensning av problemstillingen med deg. Vi er også behjelpelige med å låne ut nødvendig utstyr, men vi presiserer at oppgaven bør være gjennomførbar med standard labutstyr som finnes på en skole. Det er altså best om du kan gjennomføre oppgaven din med utstyr som du selv har brukt i øvelsene i dette kurset.

Hvorfor åpen oppgave?
Grunnen til at vi ønsker at du skal gjøre en åpen oppgave, er at vi tror slike oppgaver kan være lærerike for elever i skolen. Hvis du skal bruke slike oppgaver i din egen undervisning seinere, er det selvsagt en fordel om du har forsøkt å gjennomføre en slik oppgave selv! Mer informasjon om begrunnelser for og gjennomføring av åpne oppgaver finner du i det utdelte tekstmaterialet fra boka Angell et al (2011).

Skrive rapport
Du skal selvsagt levere en rapport fra den åpne oppgaven din. Denne behøver ikke å være veldig lang, men den må inneholde følgende:
- Problemstilling og konkret forskningsspørsmål (gjerne med en kort begrunnelse for valg av problemstilling)
- Utstyr og framgangsmåte
- Måleresultater og analyse av data
- Diskusjon av resultater i forhold til teori
- Konklusjon
- Fagdidaktiske kommentarer om oppgaven du har gjennomført og/eller generelt om bruk av åpne oppgaver i skolen

Leveringsfrist
Fristen for levering av rapport fra den åpne oppgaven er 15. mai. Vi anbefaler sterkt at du begynner å tenke ut problemstilling og framgangsmåte tidlig i semesteret. Det blir ikke satt av egne labdager til gjennomføring av åpne oppgaver. Kontakt kurslederne når du vil ha tilgang til laboratoriet eller låne utstyr til den åpne oppgaven utenom de faste labtidene.

Eksempler på problemstillinger